Visie: De leefbaarheid van een straat of stad heeft volgens Urban Ads geen baat bij slechts tijdelijke invulling. Leefbaarheid is volgens onze visie een diffuus begrip, het is een gevoel dat een stad oproept bij bewoners en bezoekers en dat zich door de jaren heen nestelt in het collectieve geheugen. Gevestigde winkels maken deel uit van dit geheugen, en vormen de ijkpunten van elke binnenstad. Urban Ads biedt (startende) ondernemers perspectief om hun winkelconcept ook een ijkpunt te laten worden middels structurele invulling van een bedrijfspand.

Nieuwe ondernemers met unieke winkelconcepten: Urban Ads zoekt naar ondernemers met unieke winkelconcepten: Als het bedrijfsplan voldoet aan onze visie en aansluit op de behoeften van de straat investeert Urban Ads in de (startende) ondernemer middels ingroeihuur en professionele begeleiding. De betrokkenheid van de (startende) ondernemer bij de straat moet groot zijn, want de aanpak van Urban Ads houdt niet alleen de vestiging van nieuwe ondernemers in, maar ook het uitwerken van een gezamenlijke strategie voor de straat en het oprichten van een winkeliers- en bewonersvereniging. Voor meer informatie over de werkwijze, mogelijkheden en aanpak kunt u contact opnemen met Urban Ads 045-5708105.